+48 783 888 015 nsps@sroda21.eu

Szanowni Państwo!
1. Zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej, ZAWIESZAM ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE W SZKOLE OD 12 DO 25 MARCA 2020 ROKU.
2. Informuję, że zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych: W przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których uczęszcza dziecko, z powodu COVID – 19, ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 645 i 1590), przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy za okres nie dłuższy niż 14 dni (dotyczy to dzieci do 8 roku życia).