+48 783 888 015 biuro@nsps.eu

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Marianna Mieloch- Ukończyłam studia licencjackie na kierunku pedagogika specjalna, ze specjalizacją terapia autyzmu oraz studia magisterskie na kierunku pedagogika wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne. Podczas 6 lat pracy zawodowej doskonaliłam swoją wiedzę na wielu specjalistycznych kierunkach studiów podyplomowych: Terapia Pedagogiczna, Neurodydaktyka, Tyflopedagogika, Surdopedagogika, Zarządzanie Oświatą oraz kursów i szkoleń (m.in. Trening Umiejętności Społecznych 1 i 2st., Terapia Ręki 1, 2, 3st., PECS 1st., Podejście GPS, Diagnostyka dysleksji i specyficznych trudności w uczeniu się Baterią PTPiP).

Ponadto, od kilku lat koordynuję międzynarodowe projekty eTwinning oraz współtworzę szereg lokalnych wydarzeń.

Podczas pracy staram się bazować na zainteresowaniach moich podopiecznych, do każdego dziecka podchodzę indywidualnie i z zaangażowaniem. Poszukuję nowych rozwiązań i chętnie poszerzam swoją wiedzę, szczególnie z zakresu zaburzeń ze spektrum autyzmu.

WYCHOWAWCY KLAS

KLASA 1A

mgr Sonia Pawlak- Ukończyłam studia licencjackie i magisterskie na kierunku resocjalizacja. Jestem absolwentką studiów podyplomowych z zakresu oligofrenopedagogiki i przygotowania pedagogicznego.  

Jestem osobą pogodną i otwartą. Praca z dziećmi jest dla mnie przyjemnością, a w swoich działaniach zawsze kieruję się dobrem dziecka i indywidualnym podejściem do każdego z nich.

Prywatnie żona i mama. Swój wolny czas spędzam z rodziną.

KLASA 1B 

Anna Jakubowska-  Nauczyciel wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, oligofrenopedagog i logopeda. W swojej pracy staram się podążać za dzieckiem, kierując się jego dobrem. Uśmiech i pozytywne nastawienie to pierwszy krok do pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami. Staram się wykorzystywać umiejętności i zdolności młodych ludzi z którymi pracuję. Każdemu najmniejszemu zadaniu powinien towarzyszyć sukces.

Prywatnie żona i mama. Swój wolny czas spędzam najczęściej z rodziną lub nad dobrą książką.  

KLASA IET 

mgr Natalia Markiewicz – Ukończyłam studia licencjackie na kierunku pedagogika specjalna o specjalności edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz studia magisterskie na kierunku pedagogika, specjalność wczesne wspomaganie rozwoju dziecka na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zawód nauczyciela wymaga ciągłego kształcenia i doskonalenia zawodowego, dlatego też ukończyłam studia podyplomowe na kierunkach: tyflopedagogika, technika, wczesne wspomaganie i edukacja osób ze spektrum autyzmu, a także szkolenia: terapia ręki i zaburzeń motoryki małej, wykorzystanie elementów metody verbotonalnej w terapii dzieci z zaburzeniami w komunikacji językowej cz.1, integracja sensoryczna (podstawowe informacje), kierownik wycieczek szkolnych. Praca z dziećmi, szczególnie z niepełnosprawnością jest dla mnie zarazem ogromnym wyzwaniem jak i przyjemnością, ponieważ każde dziecko jest indywidualnością i każde jest wyjątkowe.

Prywatnie żona i mama, w wolnych chwilach lubię aktywnie spędzać czas z rodziną. 

KLASA IIE 

mgr Anna Goły – Pedagog z kilkuletnim doświadczeniem zawodowym. Nauczyciel wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, oligofrenopedagog, logopeda.  

Pracę z dziećmi traktuję jako przyjemność i spełnienie. Jestem osobą pogodną, ciepłą i wrażliwą na potrzeby małego człowieka. W swoich działaniach dydaktyczno – wychowawczych kieruję się zawsze dobrem dziecka. Staram się tworzyć dzieciom taką atmosferę i warunki, które zapewniają właściwy rozwój. 

Prywatnie żona i mama dwóch córek. Lubię spędzać czas na świeżym powietrzu – kocham pracę w ogrodzie i wycieczki rowerowe.

TERAPEUCI

mgr Magdalena Duszczak- Logopedia

mgr Katarzyna Waraczewska- Wawrzyniak- Fizjoterapia

mgr Joanna Wieruszewska- Fizjoterapia

mgr Natalia Sobczak- Fizjoterapia

mgr Aneta Bochyńska- Integracja Sensoryczna

Paulina Mieloch- Integracja Sensoryczna

ASYSTENCI

Katarzyna Haniewicz- IET

Marina Rosińska- 1a, 1b